Giới thiệu
20:03 NGÀY 20/03/2017
Nhân sự nhiệm kỳ 2017
Chi hội Trưởng Chi hội Hành Trình Xanh
Trưởng ban biên tập
Trần Hoàng Tèo
 Đơn vị công tác: 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Chi nhánh KG
 
Cố vấn Thường trực - Phó ban biên tập.
Huỳnh Xuân Giao
Đơn vị công tác
Ngân hàng NN & PTNT Chi nhánh KG
 

Chi hội Phó, Thường Trực - Phó ban biên tập.
Chi Hội Hành Trình Xanh
Hoàng Thị Kiên Hậu
Phụ trách: tài chính và các chế độ chính sách
Đơn vị công tác
Công ty Cổ phần sản  xuất và kinh doanh VLXD

Thành viên Ban điều hành Chi hội Hành Trình Xanh

Nguyễn Trường An
Đơn vị công tác
Công ty cổ phần Tập đoànTư vấn đầu tư xây dựng KG

Thành viên Ban điều hành Chi hội Hành Trình Xanh
Từ Duy Phương
Đơn vị công tác
Thành Viên UBH Khối Doanh Ngiệp KG

 
   
   
 
Thành viên Ban điều hành Chi hội Hành Trình Xanh
Nguyễn Thị Anh Thư
 Đơn vị công tác
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh KG
 
Thành viên Ban điều hành Chi hội Hành Trình Xanh
Bùi Thị Huyền Trân
 Đơn vị công tác
Cty TNHH MTV Thương mại KG
 
Thành viên Ban điều hành Chi hội Hành Trình Xanh
Huỳnh Kế Toàn
Đơn vị công tác
Cty TNHH-MTV Cấp Thoát Nước KG
 
Thành viên Ban điều hành Chi hội Hành Trình Xanh
Lý Phương Dung 
Đơn vị công tác
Cty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị KG
 
Thành viên Ban điều hành Chi hội Hành Trình Xanh
Trần Thị Thu Dâng
Đơn vị công tác
Bệnh Viện Đa Khoa huyện Tân Hiệp, tỉnh KG
 
Thành viên Ban điều hành Chi hội Hành Trình Xanh
Trần Thị Anh Thư
Đơn vị công tác
Cty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết KG
 
Thành viên Ban điều hành Chi hội Hành Trình Xanh
Nguyễn Minh Phúc
Đơn vị công tác
Ngân hàng NN & PTNT Chi nhánh KG
 
THÀNH VIÊN CHI HỘI HÀNH TRÌNH XANH
 
 Thành viên Chi hội Hành Trình Xanh
Nguyễn Xuân Thắm

Đơn vị công tác:  Đảng Uỷ Khối Doanh nghiệp KG.
Nguyên Bí Thư Đoàn Uỷ Khối Nhiệm kỳ 2012 - 2017

 

Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Lưu Quốc Toàn

Nguyên Phó Bí thư ĐUK Doanh nghiệp KG
 Đơn vị công tác: Cty TNHH MTV CấpThoát Nước KG

 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Đinh Thị Cẩm Tú
 Đơn vị công tác
Ngân hàng Hợp tác Co-opbank Chi nhánh KG
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Nguyễn Ngọc Hạnh
 Đơn vị công tác
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh KG
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Phạm Công Thành
 Đơn vị công tác
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh KG
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Lê Thị Thanh Hằng
 Đơn vị công tác
 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh KG
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Trần Bảo Châu
 Đơn vị công tác
Ngân hàng NN & PTNT Chi nhánh KG
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Thái Trung Hiên
 Đơn vị công tác: Ngân hàng NN & PTNT Chi nhánh KG
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Huỳnh Bích Phương
 Đơn vị công tác: Ngân hàng NN & PTNT CN KG
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Huỳnh Chí Phát
 Đơn vị công tác:Ngân hàng TMCP Ngoại Thương CN tỉnh Kiên Giang


Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Nguyễn Tuấn Anh
 Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương CN tỉnh Kiên Giang
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Ngô Cao Nghĩa
 Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN KG
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Nguyễn Chí Hiếu
 Đơn vị công tác: Ngân hàng Chính Sách Xã Hội Kiên Lương Kiên Giang
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Nguyễn Thị Xuân Mai
 Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh VLXD
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Trần Hoàng Khánh Vân
 Đơn vị công tác:Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Việt.
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Bùi Thanh Thông
 Đơn vị công tác: Bưu điện Tỉnh KG
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Nguyễn Hoàn Cầu
 Đơn vị công tác: Viễn Thông KG
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Nguyễn Thùy Dung
 Đơn vị công tác: Viễn Thông KG
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Lê Minh Sơn
 Đơn vị công tác: Cty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết KG
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Nguyễn Thu Ngà
 Đơn vị công tác: Cty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết KG
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Phạm Thị Trúc Quỳnh
 Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn đầu tư Xây dựng KG

 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Ngô Thị Diểm
 Đơn vị công tác: tự do
 
Thành viên Chi hội Hành Trình Xanh
Ngô Thị Thùy Nhung
Đơn vị công tác: Giáo viên
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Nguyễn Tuấn Khanh
 Đơn vị công tác: Cty Phương Nam, Nghệ Sĩ Cải Lương
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Phùng Ngọc Lũy
 Đơn vị công tác: Nghệ Sĩ Cải Lương
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Danh Nghiệp
 Đơn vị công tác: Kinh doanh mai màng

 
 
Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Phi Tuấn Mạnh
 Đơn vị công tác: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng  Kiên Giang

 
 


Cộng tác viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Nguyễn Muội
Đơn vị công tác: Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kiên Giang
 

Thành viên Chi Hội Hành Trình Xanh
Trần Thị Loan
 Đơn vị công tác: tự do
Thành viên Chi hội Hành Trình Xanh
Kiều Trang
Đơn vị công tác: Bảo Hiểm Xã Hội Kiên Giang


Thành viên Chi hội Hành Trình Xanh
Lê Thị Huyền
Đơn vị công tác: Bảo Hiểm Xã Hội Kiên Giang