Giới thiệu
01:08 NGÀY 30/08/2017
Lịch công tác tháng 9/2017

                                             

ỦY BAN HỘI KHỐI DN TỈNH KIÊN GIANG

    CHI HỘI HÀNH TRÌNH XANH

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

(từ ngày 01/9/2017 đến ngày 30/9/2017)

 

Thời gian

Nội dung công việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       TT. THƯ KÝ TỔNG HỢP