Giới thiệu
06:05 NGÀY 09/05/2017
Lịch công tác tháng 5/2017

 

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

     CHI HỘI HÀNH TRÌNH XANH

                        ***

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC

(Từ ngày 03/05/2017 đến ngày 3/06/2017)

 

THƯỜNG TRỰC

 

 

Chủ nhật

(07/05/2017)

Tổ chức tiền trạm

Làm việc với huyện Đoàn, huyện Hòn Đất, và xã Nam Thái Sơn, hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Tiến.

Thứ Tư

(11/05/2017)

Làm việc với UBH Khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang, về việc báo cáo kết quả tiền trạm ngày 7/5/2017. (Chi hội trưởng HTX).

Thứ Tư

(17/05/2017)

Ban thường trực làm việc với thường trực UBH, thường trực đoàn Uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang

Họp thông qua Quy Chế, phân công nhiệm vụ ban thường trực, và một số vấn đề khác.

Thứ Hai

(29/05/2017)

Họp ban thường trực, phân công nhiệm vụ cho kế hoạch xã Nam Thái Sơn.

 

* Công việc trọng tâm trong tháng:

  • Thông qua quy chế, Website.

 

  •  

                                                                                                                TT. THƯ KÝ TỔNG HỢP