Giới thiệu
09:06 NGÀY 02/06/2017
Kế hoạc số 38 của Chi hội Hành Trình Xanh

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

CHI HỘI HÀNH TRÌNH XANH 

                  ***                                                       Rạch Giá, ngày 24 tháng 05 năm 2017
           Số 38-KH/HTX

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình “24h trải nghiệm”

******

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Chi hội Hành Trình xanh trực thuộc Ủy ban Hội Khối doanh nghiệp tỉnh,

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên của Chi hội Hành Trình xanh năm 2017.

Được sự cho phép của Uỷ ban Hội Khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Chi hội Hành Trình xanh tổ chức chương trình “24h trải nghiệm”, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Chi hội Hành Trình xanh lập thành tích mừng 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 – 19/05/2017; Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 01/06, chào mừng Đại Hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi và nâng cao chất lượng hoạt động đoàn cho các ĐVTN, tạo điều kiện cho thành viên giao lưu học hỏi tăng cường mối liên hệ đoàn kết, học hỏi trao đổi rút kinh nghiệm trong công tác và trong hoạt động Đoàn - Hội.

II. Nội dung chương trình.

Tổ chức chương trình “24h trải nghiệm” cho Hội viên Chi hội Hành Trình xanh và Đoàn viên thanh niên trong khối muốn tham gia chương trình. Cụ thể là tìm hiểu đời sống và chia sẻ khó khăn với những hộ gia đình chính sách, neo đơn, nghèo, vượt khó.

Chọn 02 hộ (mỗi đợt 01 hộ), mỗi hộ sẽ có tối đa 05 ĐVTN tham gia chương trình, tặng trọn bộ dụng cụ bếp, trị giá: 3.500.000đ, đoàn viên cùng ăn - cùng ở - cùng làm để chia sẻ khó khăn với người dân, (Sủa lại cái bếp, trồng lại vườn rau v/v), trong 24 giờ. Sau chương trình sẽ viết lại một bài viết cảm nhận về những điều đã làm trong 24 giờ đó.

Đoàn viê khi tham gia chương trình phải gần gủi và chia sẽ khó khăn cùng với gia đình, và người dân địa phương.

Trong suốt thời gian thực hiện chương trình nghiêm cấm tuyệt đối tổ chức uống rượu, bia, cờ bạc, không làm mất an ninh trật tự, phải để lại hình ảnh đẹp của ĐVTN Khối Doanh nghiệp với người dân địa phương.

III. Thành phần tham gia:

1. Mời Thường trực Đoàn Khối, Thường trực UBH Khối.

2. Các thành viên Chi hội, và cộng tác viên.

3. Các anh, chị là cán bộ đoàn, thuộc đoàn khối.

 

IV. Thời gian, địa điểm

1. Dự kiến 02 ngày 24-25/6/2017 (Buổi chiều Thứ Bảy và 01 buổi sáng Chủ Nhật) tại xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

2. Dự kiến 02 ngày 29-30/07/2017 (Buổi chiều Thứ Bảy và 01 buổi sáng Chủ Nhật) tại xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, nơi thành lập Chi hội Hành Trình xanh.

V. Kinh phí:

- Từ nguồn thành viên hội đóng góp, và vận động nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cơ sở đoàn.

- Các đoàn viên, thanh niên tham gia: đóng góp một phần kinh phí ăn ở, đi lại.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Phân công Ban Tổ chức:

- Chị. Hoàng Thị Kiên Hậu, Chi hội Phó, trưởng ban, phụ trách tài vụ.

- Chị. Lý Phương Dung, Phó ban, phụ trách hậu cần, chịu trách nhiệm lên danh mục mua dụng cụ bếp, phối hợp cùng chị. Hoàng Thị Kiên Hậu mua dụng cụ bếp.

- Còn lại tất cả các hội viên cùng nhau tham gia hỗ trợ cho chương trình.

2. Thời gian, địa điểm: dự kiến (đợt 01), 02 ngày 24-25/6/2017 (Thứ Bảy và Chủ Nhật), tại xã Nam Thái Sơn, (đợt 02) 02 ngày 29-30/07/2017 (Thứ Bảy và Chủ Nhật) tại xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao.

VII. Dự trù kinh phí:

- 02 hộ: 3.500.000đ x 02 hộ = 7.500.000đ.

- Dự trù chi phí phát sinh khác: 1.000.000đ

Tổng kinh phí dự trù cho hoạt động cho kế hoạch là: 8.500.000đ.

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình “24h trải nghiệm” của Chi hội Hành Trình Xanh khối Doanh Nghiệp tỉnh Kiên Giang, vì phong trào chung đề nghị các anh, chị cùng tham gia để chương trình được thành công tốt đẹp!

 

Nơi nhận:
- UBH, KDN

- Thành viên Chi hội
- Lưu: BCH, Chi hội.

TM. CHI HỘI

CHI HỘI TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Hoàng Tèo