Giới thiệu
09:05 NGÀY 11/05/2017
Cơ cấu nhân sự

 ỦY BAN HỘI KHỐI DOANH NGHIỆP
          TỈNH KIÊN GIANG
CHI HỘI HÀNH TRÌNH XANH
                  ***                                    Rạch Giá, ngày 26 tháng 03 năm 2017
          Số 04-CV/HTX
  “Phân công nhiệm vụ Thành viên
Ban điều hành Chi hội HTX nhiệm kỳ 2017-2019

   Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Chi hội Hành Trình Xanh.

   Căn cứ cuộc họp ngày 24/05/2017, về việt củng cố nhân sự, phân công công việc của Chi hội Hành Trình Xanh.

   Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017 của Chi hội Hành Trình xanh.

   Được sự cho phép của thường trực UBH Khối Doanh nghiệp, Ban điều hành quyết định phân công nhiệm vụ năm 2017 như sau:

   1. Anh Trần Hoàng Tèo, đơn vị công tác: Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang, chức vụ: Thành viên UBH Khối DN, Chi hội Trưởng Chi Hội Hành Trình Xanh.

   Trực tiếp điều hành hoạt động của Ban điều hành; phụ trách chung và chịu trách nhiệm cao nhất đối với Chi hội, Đoàn ủy và Ủy ban hội Khối về tổ chức và hoạt động của Chi hội.

    Đầu mối liên hệ công việc với các đơn vị, tổ chức khác.

    Trưởng Ban biên tập Website của Chi hội có tên là “hanhtrinhxanh.vn”.

    2. Anh Huỳnh Xuân Giao, đơn vị công tác: Ngân hàng Nông nghiệp& PTNT CN tỉnh Kiên Giang, chức vụ: Cố vấn, thành vien Ban điều hành Chi hội Hành Trình Xanh.

    Nhiệm vụ: phó ban biên tập Website của chi hội; chịu trách nhiệm nội dung kiểm tra, quản lý thông tin, hình ảnh, duyệt tin bài.

    3. Chị Hoàng Thị Kiên Hậu, đơn vị công tác: Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh VLXD, chức vụ: Chi hội phó thường trực, Chi hội Hành Trình Xanh.

    Nhiệm vụ: phụ trách tài chính và các chế độ chính sách,phó ban biên tập website của chi hội.

    4. Anh Từ Duy Phương, đơn vị công tác: Thành Viên UBH Khối Doanh Nghiệp tỉnh Kiên Giang, thành viên Ban điều hành Chi hội Hành Trình Xanh.

   Nhiệm vụ:  Phụ trách kỹ năng quản trò, nghiên cứu các phong trào thiếu nhi.

    5. Anh Nguyễn Trường An, đơn vị công tác: Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Xây dựng Kiên Giang.

   Nhiệm vụ: Phụ trách mảng thể thao; nghiên cứu, tham mưu các phong trào mới cho Ban điều hành.

    6. Chị Nguyễn Thị Anh Thư, đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương CN Kiên Giang, chức vụ: Thành viên Ban điều hành.

   Nhiệm vụ: phụ trách công tác thiếu nhi.

   7. Chị Bùi Thị Huyền Trân, đơn vị công tác: Cty TNHH MTV Du lịch – Thương mại Kiên Giang, chức vụ: thành viên Ban điều hành.

   Nhiệm vụ: phụ trách công tác văn phòng, thư ký, tổng hợp.

   8. Chị Trần Thị Thu Dâng, đơn vị công tác: Bệnh Viện Đa Khoa huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, chức vụ: Thành viên Ban điều hành.

   Nhiệm vụ: phụ trách kỹ năng quản trò, các chương trình thiếu nhi.

   9. Anh Huỳnh Kế Toàn, đơn vị công tác: Cty TNHH-MTV Cấp Thoát Nước Kiên Giang, chức vụ: Thành viên Ban điều hành.

   Nhiệm vụ: phụ trách nhiếp ảnh, thiết kế, tham mưu tổ chức các chuyến tiền trạm, lấy thông tin, hình ảnh, để đăng bài nhằm kêu gọi sự ủng hộ.

   10. Chị Lý Phương Dung, đơn vị công tác: Cty Phát triển Đô Thị Kiên Giang, chức vụ: thành viên Ban điều hành.

   Nhiệm vụ: phụ trách công tác hậu cần cho các chương trình của Chi hội.

   11. Chị Trần Anh Thư, đơn vị công tác: Cty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Kiên Giang, chức vụ: thành viên Ban điều hành.

   Nhiệm vụ: phụ trách công tác thiếu nhi.

  12.Anh Nguyễn Minh Phúc, đơn vị công tác: Ngân hàng NN & PTNT CN Kiên Giang,chức vụ; thành viên Ban điều hành.
Nhiệm vụ: phụ trách kỹ thuật tin học, quản trị website của Chi hội.

    Trên đây là bảng phân công nhiệm vụ của Chi hội Hành Trình Xanh nhiệm kỳ 2017-2019.

    Đề nghị các thành viên Ban điều hành phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của Chi hội đề ra.

                                                                                T.M CHI HỘI
Nơi nhận:                                                                Chi Hội Trưởng
- UBH Khối DN KG (để b/c)
- Thành viên Ban điều hành                                                Đã ký
- Lưu Chi hội

                                                                          Trần Hoàng Tèo