lịch làm việc tháng 5
15:05 NGÀY 10/05/2017
Lịch công tác t
Lịch công tác tháng 6

 

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

CHI HỘI HÀNH TRÌNH XANH

***

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC

(Từ ngày 03/06/2017 đến ngày 3/07/2017)

 

Bộ phận thường trực

 

 

Chủ nhật

(07/06/2017)

 

Thứ Tư

(11/06/2017)

 

Thứ Tư

(17/06/2017)

 

Thứ Hai

(29/06/2017)

 

 

* Công việc trọng tâm trong tháng:

  • Thông qua quy chế, Website. TT. THƯ KÝ TỔNG HỢP

 

Bài viết cùng chủ đề