Báo cáo Hội
16:05 NGÀY 01/05/2017
Báo cáo năm 2011

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH KHỐI DOANH NGHIỆP            Rạch Giá, ngày 12 tháng 11 năm 2011

TỈNH KIÊN GIANG

--------

CLB HÀNH TRÌNH XANH

 

BÁO CÁO

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2011.

----------------------

Căn cứ chức năng nhiệm và Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Hành Trình Xanh - Tuổi Trẻ Doanh Nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2011 của CLB Hành trình xanh.

Nay Ban Chủ nhiệm (BCN) CLB Hành trình xanh, thuộc ĐUKDN Kiên Giang báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh năm 2011 như sau:

A -KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ :

I. VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ :

1. Việc thu, chi trích nộp đoàn phí:

Từ khi thành lập CLB đến nay BCN chưa triển khai được kế hoạch lập quỹ nên chưa nộp quỹ theo quy định của Đoàn ủy. Đo đó, ảnh hưởng rất nhiều đến công tác đoàn và phong trào thanh niên của CLB, kinh phí hoạt động của CLB đều nhờ vào sự hỗ trợ của Đoàn ủy và thành viên đóng góp, phần còn lại nhờ vào thành viên vận động từ các Doanh nghiệp.

2. Thực hiện Quy chế làm việc của CLB:

Ban Chủ nhiệm và các thành viên nghiêm túc thực hiện Quy chế hoạt động của CLB.

3. Tổ chức sinh hoạt, nội dung sinh hoạt CLB:

- Tổ chức sinh hoạt hàng tháng theo định kỳ, nhưng do từ đầu năm đến nay các thành viên bận nhiều công việc chuyên môn nghiệp vụ nên không sinh hoạt theo kế hoạch được.

- Nội dung sinh hoạt CLB, sinh hoạt văn nghệ tập thể, khuyến khích các thành viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ .

- Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng của nhà nước, có lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm .

II. VIỆC CỤ THỂ HOÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 01- CTr/ĐK NGÀY 06/01/2011 CỦA BCH ĐOÀN KHỐI VỀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2011

1. Về triển khai các văn bản :

Ban Chủ nhiệm xây dựng Kế hoạch số 01-KH/CLB ngày 20/01/2011, về thực hiện các hoạt động chào mừng 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2011) qua đó CLB đã tham gia hiến máu tình nguyện, tham gia diễu hành xe hoa, tham gia họp mặt truyền thống 80 năm ngày thành lập đoàn; tham gia hội trại 26/03 do tỉnh đoàn tổ chức tại công viên An Hoà theo sự phân công Đoàn ủy.

2. Kết quả thực hiện :

a -Công tác tuyên truyền giáo dục :

- Tuyên truyền giáo dục và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên, tuyên truyền ý nghĩa 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03 /2011) và hưởng ứng năm thanh niên năm 2011.

- Tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Chủ động phòng ngừa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch .

- Tuyên truyền cho thành viên vận động người thân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông với 100% thành viên chấp hành nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không uống rượu bia khi lái xe, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an ninh nơi cư trú, phòng chống cháy nổ, tham gia bảo vệ tài sản đơn vị, tài sản XHCN trong dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền 2010 .

Mặc dù cơ bản đã đạt được những kết quả nêu trên, tuy nhiên trong công tác tuyên truyền Đoàn cơ sở thực hiện có lúc chưa thường xuyên, hình thức triển khai chưa tập trung. Bên cạnh đó, một số ít đoàn viên thanh niên chưa quan tâm đến tình hình chính trị, xã hội của đất nước.

b- Các phong trào thi đua :

Thiết thực chào mừng 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2011) và hưởng năm thanh niên CLB Hành trình xanh phấn đấu lập thành tích trong công tác đoàn.

- Nhân dịp tết Sen Đôl ta, CLB tổ chức đi thăm tặng quà cho một thành viên là dân tột khmer.

- Tham gia tổ chức thành công Hội trại do Đoàn ủy phân công từ ngày 22/03- 26/03 do Tỉnh Đoàn tổ chức.

- Tham gia giao lưu văn nghệ với chiến sỹ đồn biên phòng Kiên Giang.

- Tham gia phục vụ họp mặt 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 26/03 tại Hội trường Trung tâm Bưu chính Viễn thông Kiên Giang.

- Tổ chức lể tổng kết CLB nhân kỷ niệm CLB vừa tròn một tuổi, tặng 06 giấy khen của Ban Thường vụ (BTV) Đoàn uỷ cho các đ/c có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2010.

- Cử 04 đ/c tham gia thi “Giờ trái đất” do tỉnh Đoàn tổ chức kết quả đạt giải 03.

- Cử 05 tham gia đội văn nghệ TCM của Đoàn ủy khối đạt giải A .

- Triển khai thành công Kế hoạch số 01 của CLB nhân ngày 30/04 - 01/05 tổ chức phối họp với chi đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Kiên Giang, cho ĐVTN về nguồn tìm hiểu vùng đất anh hùng U Minh Thượng .

- Thăm tặng 05 phần quà cho gia đình chính sách, tặng 55 phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học tại xã Đông Thái, huyện An Biên, KG.

- Tham gia tổ chức trung thu cho các con em trong khối Doanh Nghiệp tại Đoàn ủy Khối.

- Tham gia văn nghệ “Vì hàng Việt Nam chất lượng cao” do Siêu thị Co.opmart tổ chức.

- Tham gia sân chơi truyền hình" VỀ TÂY NAM " do Đài PTTH KG tổ chức.

c- Công tác tổ chức :

- Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động cho CLB củng cố lực lượng BCN và thành viên đảm bảo hoạt động đoàn hiệu quả vững mạnh .

- Họp kiểm điểm đánh giá phân loại Đoàn viên 06 đầu năm và họp kiểm điểm 06 cuối năm, trên cơ sở đó bình xét đề nghị BTV Đoàn uỷ biểu dương khen thưởng .

- Tiếp tục tổ chức triển khai và tham gia thực hiện tốt các phong trào do Đoàn ủy phân công .

III. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm và taọ điều kiện của Cấp ủy của các thành viên về thời gian kinh phí nguồn nhân lực, sự hỗ trợ giúp đỡ của Đoàn ủy trong công tác nghiệp vụ Đoàn, sự nhiệt tình năng động và nhiệt huyết của một số thành viên.

2. Khó khăn :

- Lực lượng thành viên phân bố ở nhiều đơn vị, nắm giữ công tác chuyên môn tại đơn vị, và một số thành viên phấn đấu học thêm vào ngày thứ bảy, Chủ nhật để nâng cao trình độ chuyên môn, do đó công tác tổ chức và chỉ đạo chưa chủ động, làm ảnh hưởng đến công tác và phong trào đoàn.

- Số lượng thành viên trên 40 người nhưng đang làm việc và học tập trên 15 đơn vị, và hiện nay BCN chưa chủ động được nguồn quỹ ổn định, nên việc tập họp, củng như tổ chức các hoạt động cho CLB rặp rất nhiều khó khăn.

B - ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

1. BTV Đoàn ủy Khối cần có các chế độ chính sách ưu tiên cho CLB (bởi vì CLB có số lượng đoàn viên đông, nhưng sinh hoạt ở nhiều đơn vị, phần lớn các thành viên còn phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, và làm tốt công tác đoàn tại đơn vị, vừa phải tham gia phong trào của CLB) như việc chấm điểm, bình xét thi đua khen thưởng, công tác đoàn và phong trào thanh niên hàng năm, khen thưởng đột xuất, tăng chỉ tiêu khen thưởng cho CLB, có chế độ khuyến khích cho thành viên hăng hái tham gia .

2. Có văn bản gửi về đơn vị các thành viên nào có thành tích xuất sắc trong hoạt động CLB để đơn vị đó có cơ sở xem xét và tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu vào Đảng.

Trên đây là Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2011 của Câu lạc bộ Hành trình xanh (Báo cáo đã được thông qua BCN Câu Lạc Bộ) gửi đến BTV Đoàn ủy Khối xem xét và có hướng chỉ đạo để Câu lạc bộ Hành trình xanh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Nơi nhận:

- TT Đoàn uỷ;

- Lưu

TM BAN CHỦ NHIỆM
CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Trần Hoàng Tèo

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề