Hoạt động tiền trạm của Chi Hội
07:05 NGÀY 09/05/2017
Hành Trình Xanh Tiền Trạm
Chi hội Hành Trình Xanh tổ chức đi tiền trạm tại xã Nam Thái Sơn huyện Hòn Đất.

THÀNH PHẦN THAM GIA TIỀN TRẠM.
Đại diện UBH Khối Doang nghiệp tỉnh Kiên Giang.

1. Trần Hoàng Tèo, Chi hội Trưởng Chi hội Hành Trình Xanh, Nhóm trưởng, Nhóm nhân đôi niềm vui tuổi thơ.
2. Hoàng Thị Kiên Hậu, Chi hội Phó Chi hội Hành Trình Xanh.
3. Từ Duy Phương, thường trực Chi Hội Hành Trình Xanh.
4. Huỳnh  Kế Toàn, thường trực Chi hội Hành Trình Xanh.
5. Trần Hoàng Khánh Vân, thành viên.
6. Lý Thị Ngọc Hân, thành viên.
Đại diện địa phương.
1. Giang Đức Minh, Phó Bí thư huyện đoàn, huyện Hòn Đất.
2. Đặng Thị Mỹ Tiên, Bí thư xã đoàn xã Nam Thái Sơn.
3. Trần Ngọc Trạm, Hiệu Trưởng, trường tiểu học Hòa Tiến.

Nội dung.
 - Trao đổi vấn về đề, tổ chức 01 hoạt động an sinh xã hội và sân chơi cho các em thiếu nhi tại xã Nam Thái Sơn.
- Lồng ghép tổ chức chương trình “24h trải nghiệm”, là hoạt động tìm hiểu đời sống và chia sẻ khó khăn với những hộ gia đình nghèo. Chọn 01 hộ gia đình nghèo vượt khó, mỗi hộ sẽ có tối đa 07 ĐVTN tham gia chương trình cùng ăn - cùng ở - cùng làm để chia sẻ khó khăn với người dân trong 24 giờ. Sau chương trình sẽ viết lại một bài viết cảm nhận về những điều đã làm trong 24 giờ đó.

- Tổ chức một số hoạt động giao lưu giữa các thành viên trong đoàn với thanh niên địa phương.
Đại diện địa phương báo cáo:
- Toàn Xã có: 194 gia đình chính sách .
- Hộ nghèo : 256 hộ nghèo.
- Có 03 điểm trường, 01 điiểm chính , 02 điểm phụ, có tổng cộng 436 học sinh, trong đó có 100, em học sinh nghèo.
    Địa phương đề nghị Chi hội Hành Trình Xanh, và UBH Khối Doanh nghiệp hổ trợ 15 xuất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, 100 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó, tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi, hổ trợ xây cho trường,( 01 Lò Xử Lý Rác, kinh phí dự kiến 10.000.000đ).
Đại diện UBH ghi nhận đề nghị của địa phương và sẽ có phản hội sớm nhất.
                                                                                                       Hoàng Tèo

 

Bài viết cùng chủ đề