Hoạt động Chi Hội Hành Trình Xanh
02:07 NGÀY 02/07/2018
Nghĩa tình biên giới hải đảo
CHƯƠNG TRÌNH KÝ KẾT Hoạt động giữa Cụm III Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang và Chi đoàn 4 – Liên chi đoàn tiểu đoàn D519 (Giai đoạn 2018 – 2022).
Sáng ngày 01 tháng 07 năm 2018 Cụm III Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang và Chi đoàn 4 – Liên chi đoàn Tiểu đoàn 519 tổ chức ký kết chương trình hoạt động giai đoạn 2018-2022.
Đến dự và chỉ đạo chương trình kết nghĩa có đồng chí Doãn Hà Phụng - Bí thư Đoàn Uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang, đồng chí Nguyễn Trường An - UVBTV Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.
 
Chương trình nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động thực hiện chương trình phối hợp, tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa, các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên 02 chi đoàn về chủ quền biên giới, hải đảo Việt Nam, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục tinh thần yêu nước, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần nâng cao trách nhiệm, gắn bó giữa cán bộ chiến sỹ đoàn viên thanh niên Chi đoàn 4 - Liên Chi đoàn D519 với đoàn viên thanh niên Cụm III Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.
 
                   
 Đ/c Doãn Hà Phụng - Bí thư Đoàn Uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang,
Đ/c Nguyễn Trường An - UVBTV Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang
và đại diện lãnh đạo Chi đoàn 4 – Liên chi đoàntiểu đoàn 519 chứng kiến hai đơn vị ký kết nghĩa
 
Nội dung ký kết nghĩa là phối hợp hoạt động chặt chẽ, thực hiện tốt các nội dung công tác đoàn, phong trào thanh niên và công tác dân vận trong tình hình mới phù hợp với chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với chức năng, điều kiện và nhiệm vụ của đoàn viên hai đơn vị.
 

 
Toàn cảnh chương trình ký kết nghĩa


Đ/c Doãn Hà Phụng - Bí thư Đoàn Uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang
 tặng quà cho gia đình chính sách tại buổi ký kết nghĩa

 
Những hoạt động cụ thể như phối hợp tổ chức tuyên truyền về biên giới, hải đảo, các hoạt động về nguồn, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học, giao lưu thể thao, văn nghệ,…


Đoàn viên thanh niên và chiến sĩ tham gia các trò chơi dân gian Ảnh. Trường An Tin bài. Trần Hoàng Tèo
Bài viết cùng chủ đề